llibres

TORNAR
La biblioteca escolar de qualitat (BEQ) i la creació de contextos d'invitació a la lectura

Objectius

 • Conèixer i aplicar les principals estratègies per a la dinamització de la biblioteca escolar i l'animació a la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer la literatura la literatura infantil i juvenil i la importància del seu paper en el fons bibliogràfic de la biblioteca escolar. 
 • Adquirir les principals tècniques i recursos per a la narració oral.
 • Assolir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al disseny, la implementació i la posada en pràctica del Pla lector de centre real.
Continguts
 • Sessió 1: Aspectes formals de la lectura. La literatura infantil i juvenil.
 • Sessió 2: La biblioteca a l'educació infantil.
 • Sessió 3: La biblioteca a l'educació primària. Accions diverses.
 • Sessió 4: Accions afavoridores del procés d'escriptura.
 • Sessió 5: Accions afavoridores del procés de lectura partint de l'escriptura.
 • Sessió 6: Les exposicions creatives. Accions col·lectives.
 • Sessió 7: La creació de contextos d'invitació a la lectura, de manera transversal.
 • Sessió 8: El PLEC (Pla de Lectura de Centre).
Professorat
Jaume Centelles, mestre.


Durada
Curs semipresencial: 20h (16 hores presencials i 4 a distància)

Dates i horari
Sessions ens dimarts de 17:30 a 19h. Dies: 27 d'octubre, 24 de novembre, 15 de desembre de 2015, 26 de gener, 23 de febrer, 15 de març, 26 d'abril i 24 de maig de 2016.

Lloc
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. La Salut, 52. Parets del  Vallès. Tel. 93 562 23 53  

Preu: 75 (20% de descompte per a famílies de la biblioteca, mestres de les escoles de Parets i voluntaris en actiu). 

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Resolució: 17 de juny del 2015)


TORNAR